Ms Thuỷ KISS English

Luyện Nghe Tiếng Anh Giao Tiếp Căn Bản - Mẫu câu 20: How About + V-ing

November 7, 2019

Chào bạn,

Nếu bạn đã nghe và thấy nó hữu ích, hãy:

#Follow để theo dõi và nhận những audio mới nhất.

#Comment những điều bạn học được bên dưới.

#Chia sẻ cho ai đó cần học tiếng Anh nhé.

Cảm ơn bạn,

Ms Thuỷ