Ms Thuỷ KISS English
Nghe Tiếng Anh Đơn Giản - Mẫu Câu 10: I don’t have time to V

Nghe Tiếng Anh Đơn Giản - Mẫu Câu 10: I don’t have time to V

October 26, 2019

Chào bạn,

Nếu bạn đã nghe và thấy nó hữu ích, hãy:

#Follow để theo dõi và nhận những audio mới nhất.

#Comment những điều bạn học được bên dưới.

#Chia sẻ cho ai đó cần học tiếng Anh nhé.

Cảm ơn bạn,

Ms Thuỷ

Luyện Nghe Tiếng Anh Hàng Ngày - Mẫu Câu 9:I promise not to Verb
Học Nghe Tiếng Anh Hiệu Quả - Mẫu câu 8: I’m thinking of + V-ing

Học Nghe Tiếng Anh Hiệu Quả - Mẫu câu 8: I’m thinking of + V-ing

October 22, 2019

Chào bạn,

Nếu bạn đã nghe và thấy nó hữu ích, hãy:

#Follow để theo dõi và nhận những audio mới nhất.

#Comment những điều bạn học được bên dưới.

#Chia sẻ cho ai đó cần học tiếng Anh nhé.

Cảm ơn bạn,

Ms Thuỷ

Luyện Nghe Tiếng Anh Online - Mẫu câu 7: I feel like + V-ing
Nghe Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu - Mẫu câu 6: I am calling to Verb

Nghe Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu - Mẫu câu 6: I am calling to Verb

October 18, 2019

Chào bạn,

Nếu bạn đã nghe và thấy nó hữu ích, hãy:

#Follow để theo dõi và nhận những audio mới nhất.

#Comment những điều bạn học được bên dưới.

#Chia sẻ cho ai đó cần học tiếng Anh nhé.

Cảm ơn bạn,

Ms Thuỷ

Nghe Tiếng Anh Theo Chủ Đề - Mẫu câu 5: I’m sorry to Verb
Nghe Tiếng Anh Giao Tiếp Hàng Ngày - Mẫu câu 4: I’ll help you Verb

Nghe Tiếng Anh Giao Tiếp Hàng Ngày - Mẫu câu 4: I’ll help you Verb

October 15, 2019

Chào bạn,

Nếu bạn đã nghe và thấy nó hữu ích, hãy:

#Follow để theo dõi và nhận những audio mới nhất.

#Comment những điều bạn học được bên dưới.

#Chia sẻ cho ai đó cần học tiếng Anh nhé.

Cảm ơn bạn,

Ms Thuỷ

Nghe Tiếng Anh Cơ Bản - Mẫu câu 3: I think I should Verb
Luyện Nghe Tiếng Anh Mỗi Ngày - Mẫu câu 1: I Used to Verb
Luyện Nghe Tiếng Anh Mỗi Ngày - Mẫu câu 2: I’m Good At

Luyện Nghe Tiếng Anh Mỗi Ngày - Mẫu câu 2: I’m Good At

October 12, 2019

Chào bạn,

Nếu bạn đã nghe và thấy nó hữu ích, hãy:

#Follow để theo dõi và nhận những audio mới nhất.

#Comment những điều bạn học được bên dưới.

#Chia sẻ cho ai đó cần học tiếng Anh nhé.

Cảm ơn bạn,

Ms Thuỷ